HUISREGELS

samen houden we het LEUK

Leuk dat je op ons wijkfeest komt! Door kaarten te kopen of door het feestterrein te betreden ga je automatisch akkoord met onze huisregels. Welke? Deze huisregels lees je op deze pagina. Samen houden we het leuk en gezellig!

Beeldmerk-Wijkfeest-de-Zuidlanden-2024

We doen je een vriendelijk verzoek je aan deze regels te houden. Door het samen met en voor iedereen leuk te maken, maak jij ook volgend jaar het wijkfeest weer mogelijk!

 

1. De organisator behoudt zich het recht voor mensen de toegang te ontzeggen.

2. Klachten moet je direct melden bij de beveiliging.

3. Je bent verplicht medewerking te verlenen bij controle op wapens en drugs.

4. Gevonden voorwerpen moet je bij ons inleveren.

5. Alcoholhoudende dranken worden alleen verstrekt aan 18-jarigen en ouder.

6. Indien gevraagd, ben je verplicht je te legitimeren.

7. Het dragen van gevaarlijke sieraden (kettingen-puntige armbanden etc) is ter beoordeling aan de beveiliging.

8. Fotograferen is alleen toegestaan met een camera zonder telelens.

9. Consumptiemunten zijn alleen op het festivalterrein geldig en worden niet teruggenomen.

10. Het is niet mogelijk om consumptiemunten in te wisselen voor geld tijdens of na het festival.

11. De organisatie is niet aansprakelijk voor zoekgeraakte en/of beschadigde eigendommen.

12. Het betreden van het festivalterrein is geheel voor eigen risico van de bezoeker.

13. Voor alle dranken moet betaald worden met consumptiemunten. Het is in geen geval mogelijk om met een ander betaalmiddel te betalen.

14. Tijdens het evenement worden video-opnames en foto’s gemaakt die gebruikt worden voor promotionele doeleinden en/of vanuit veiligheidsoverwegingen. Bij het betreden van het festivalterrein ga je hiermee akkoord.

15. Iedere bezoeker dient op verzoek van de organisatie een geldig toegangsbewijs te tonen.

16. Jouw toegangsbewijs verschaft je eenmalig toegang tot het evenemententerrein. Het is niet mogelijk het terrein meerdere malen met hetzelfde toegangsbewijs te betreden.

17. Het is verboden om in de tent te roken.

18. Plegers van strafbare feiten zullen worden aangehouden en overgedragen worden aan de politie.


HET IS VERBODEN OM:

1. Drugs in bezit te hebben, te gebruiken of te verhandelen. (Er zal worden gehandeld conform de wettelijke norm).

2. Wapens of voorwerpen die als wapen gebruikt kunnen worden in bezit te hebben.

3. Strafbare feiten te plegen.

4. Glaswerk of blikgoed mee op het terrein te nemen.

5. Eigen eten en drinken mee te nemen op het festivalterrein.

6. (Gas)toeters en andere geluidsapparatuur mee te nemen.

De volgende regels zijn ter bescherming van zowel de gasten als de medewerkers van het evenement!


HET IS VERBODEN OM:
1. Grove taal te gebruiken (schuttingwoorden).

2. Eigen drank en etenswaren mee naar binnen te nemen.

3. Andere gasten lastig te vallen (zich op te dringen).

4. Zich anders overheersend te gedragen.

5. In de directe omgeving van het festival lawaai te maken.

6. Bekers mee naar buiten te nemen.

7. Overmatig alcohol te gebruiken. Bij constatering van dronkenschap wordt je verzocht het evenement te verlaten.

8. Binnen- en op het festivalterrein te filmen.


DE TOEGANG WORDT JOU GEWEIGERD WANNEER JE:
1. Onder invloed bent van alcohol of drugs.

2. Niet meewerkt aan controles op wapens en drugs.

3. Niet meewerkt aan fouillering.

4. Op wat voor wijze dan ook racistische uitingen uit draagt, of specifieke (provocerende) clubkleding draagt.


IN GEVAL VAN MISDRIJVEN WORDT:
1. De verdachte direct aangehouden.

2. Voorwerpen in beslag genomen.

3. De politie ingeschakeld en volgt overdracht.

4. De toegang voor de volledige evenementen duur ontzegd.

In alle andere gevallen beslist de organisatie cq. beveiliging.

SAVE THE DATE

Wijkfeest de Zuidlanden do 14, vr 15 & za 16 sept